OkoljeHeaderMax3

V zadnjih letih smo na področju urejanja in skrbi za čisto okolje skupaj naredili velike in pomembne korake. Naša gospodinjstva imajo zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, odlaganje odpadkov poteka v skladu z evropskimi okoljskimi predpisi, pospešeno tudi gradimo kanalizacijske sisteme in čistilne naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Sanirali smo večino divjih odlagališč, prav tako se vztrajno spreminja tudi naš odnos do škropiv in gnojil in ne nazadnje tudi naši kmetje se vedno bolj odločajo za pridelavo na naravi prijazen način. Zavedamo se, da lahko le na tak način ohranjamo naš zaklad – čudovito zeleno podobo občine, v kateri živimo.

Žal pa ne razmišljajo tako vsi naši so občani. Zlasti tisti, ki vsakodnevno neodgovorno iz svojih avtomobilov mečejo odpadke in tako kazijo podobo naše občine. Očitno je najbolj enostavno odpreti okno avtomobila in odvreči pločevinko pravkar popitega piva ali embalažo od malice iz restavracije hitre prehrane. Odpadki, ki se nabirajo ob naših cestah pa dajejo neprivlačen videz in zastrupljajo tla na katerih pridelujemo hrano. 

Zato smo letos številni prostovoljci znova očistiti naše ceste in travnike.

kamion skupina1 zupan skupina2

Čistilna akcija je potekala v soboto 16. aprila, v dopoldanskem času. Zbirna mesta v posameznih krajevnih skupnostih.

Naša želja je, da take čistilne akcije v prihodnosti ne bodo več potrebne. Torej bi to lahko bila ZADNJA organizirana čistilna akcija.

16. april – NE zavestnemu onesnaževanju okolja in DA za čisto občino Ivančna Gorica.

Foto-Galerija 2016

FBicoMin100px

Prijetno Domače

*Vse informacije v zvezi s potekom akcije v vaši krajevni skupnosti dobite pri predstavnikih krajevne skupnosti oz. na občinski spletni strani: Razpored čistilnih akcij po krajevnih skupnostih. 

PDF: Navodila za čistilno akcijo 2016