GPS koordinate:  45˚55’56″ / 14˚51’40″

Krajevna skupnost Dob pri Šentvidu se nahaja na območju kontaktnega krasa na severnem robu Suhe krajine. Največja naravna vrednota vasi Dob so ponori potoka Šentpavelščice južno od cerkve sv. Petra. Hrastovška uvala je druga velika posebnost kraškega sveta tega dela Suhe krajine. Krasi jo valovito in široko dno s polji, sredi katerih stoji vas Hrastov Dol z veliko vaško lužo, ob njej pa cerkev. Poznosrednjeveška cerkev sv. Andreja iz 15. stoletja, ki je bila kasneje delno barokizirana, ima zanimive zlate stranske oltarje iz 17. in lesen strop iz 18. stoletja. Poseben pečat dajejo krajem Krajevne skupnosti Dob pri Šentvidu nekatere še ohranjene šege in navade, kot so nošenje Marije v Hrastovem Dolu v adventnem času in izdelovanje vaških cvetnonedeljskih butar. Zelo dolgo tradicijo ima tudi lokalna božja pot k sv. Antonu Puščavniku (17. januar) na Rdečem Kalu, kateremu so se verniki priporočali za zdravje živine. Med novejšimi šegami in navadami izstopa tradicionalni prikaz košnje po starem na Lučarjevem Kalu, ki ga Turistično društvo Grča organizira že od leta 1994 dalje, dobro obiskan pa je tudi pomladanski pohod po območju krajevne skupnosti. Za radoživ utrip kraja poskrbita gasilsko in kulturno športno društvo, ki med drugim prirejata tudi tradicionalni Dan nogometa in dobre volje, ki v kraj privabi staro in mlado.

Kraji v Krajevni skupnosti Dob pri Šentvidu: Boga vas, Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Male Pece, Podboršt, Pokojnica, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Škoflje in Trnovica.

Lokalni kontakt
T: 041 774 555

Ponudniki

KOČA TURISTIČNEGA DRUŠTVA GRČA LUČARJEV KAL
Lučarjev Kal 1c, 1295 Ivančna Gorica
M: 041 367 335