Krajevna skupnost Dob z nekaj manj kot 800 prebivalci v 13 vaseh se nahaja na območju kontaktnega krasa na severnem robu Suhe krajine.
Največja naravna vrednota vasi Dob so ponori potoka Šentpavelščice južno od cerkve sv. Petra. Hrastovška uvala je druga velika posebnost kraškega sveta tega dela Suhe krajine. Krasi jo valovito in široko dno s polji, sredi katerih stoji vas z veliko vaško lužo, ob njej pa cerkev.
Hrastovška poznosrednjeveška cerkev sv. Andreja iz 15. stoletja, ki je bila kasneje delno barokizirana, ima zanimive zlate stranske oltarje iz 17. in lesen strop iz 18. stoletja. Za ogled so zanimive še cerkve sv. Lamberta v Malih Pecah, sv. Petra v Dobu in sv. Antona Puščavnika na Rdečem Kalu.
Poseben pečat dajejo krajem KS Dob nekatere še ohranjene šege in navade kot so nošenje Marije v Hrastovem Dolu v adventnem času in izdelovanje vaških cvetnonedeljskih butar. Zelo dolgo tradicijo ima tudi lokalna božja pot k sv. Antonu Puščavniku (17. januar) na Rdečem Kalu, kateremu so se priporočali za zdravje živine. Med novejšimi šegami in navadami izstopa vsakoletno tradicionalno tekmovanje koscev v košnji na Lučarjevem Kalu, ki ga Turistično društvo Grča z Lučarjevega Kala organizira že od leta 1994 dalje.

Lokalni kontakt
T: 041 774 555