Ivančna Gorica je mlado občinsko središče z ugodno geografsko in prometno lego.
Čeprav je kraj dobil današnjo podobo večinoma v zadnjih destletjih, so arheološka najdišča in rimski miljnik jasen dokaz o njegovi zgodovinski izpričanosti.
Poleg trgovske, gostinske in obrtne dejavnosti se pospešeno razvija tudi industrija, kraj pa se ponaša še s srednjo šolo Josipa Jurčiča in novo cerkvijo svetega Jožefa.
Ivančna Gorica je izhodišče za obisk številnih kulturno-zgodovinskih in turističnih točk v okolici.

TD Ivančna Gorica
M: 041 429 491