GPS koordinate:  45°56’18″ / 14°48’19″

Dvanajst biserov, kakor imenujemo naših dvanajst krajevnih skupnosti, v celoto povezuje občinsko središče Ivančna Gorica. Geografsko izjemno ugodno umeščen kraj povezuje tudi tri velike pokrajinske enote Slovenije: Dolenjsko podolje, Suho krajino in Posavsko hribovje, temu primerna pa je tudi njegova pomembna prometna lega, ki se nahaja neposredno na prometnih oseh železniške proge Ljubljana-Novo mesto in dolenjske avtoceste. Ivančna Gorica s središčno lego v občini služi kot odlično izhodišče za obisk številnih kulturno-zgodovinskih in turističnih točk v okolici, obiskovalec pa se od tu lahko poda tudi na Krožno pot Prijetno domače, ki ga popelje po celotni občini.

Ivančna Gorica je današnjo podobo izoblikovala predvsem v zadnjih nekaj desetletjih, njeno zgodovinsko izpričanost pa dokazujejo številna arheološka najdišča in rimski miljnik, ki je tudi simbol v občinskem grbu. Poleg trgovske, gostinske in obrtne dejavnosti se tu pospešeno razvija tudi industrija, kraj pa se ponaša s srednjo šolo Josipa Jurčiča in novo cerkvijo svetega Jožefa. Med pomembne javne objekte je potrebno prišteti tudi nogometni stadion ter večnamensko športno dvorano Osnovne šole Stična, arhitekturno dediščino pa predstavljata rojstna hiša Mihe Kastelica, urednika in izdajatelja Kranjske č’belice v Gorenji vasi ter Fedransbergova domačija iz 18. stoletja na Malem Hudem. T.i. pomnik vodi (vodnjak) v središču Ivančne Gorice in Rimska cesta, ki pelje vse do Dvora pri Žužemberku so današnji pričevalci o preteklosti tega kraja.

Središče dogajanja zlasti ob koncih tedna predstavlja Tržnica Ivančna Gorica, kjer lokalni pridelovalci, rokodelci in obrtniki ponujajo domače pridelke in izdelke, še posebej živahno pa je zlasti ob pustu, pred cvetno nedeljo, na Martinovo soboto in pred božičem. Tržnica igra pomembno vlogo tudi pri oblikovanju in izvajanju programa lokalne samooskrbe s hrano in se s svojo ponudbo lepo zliva s sicer pretežno podeželskim značajem celotne občine Ivančna Gorica. K temu veliko pripomore tudi Društvo podeželskih žena Ivanjščice, ki skupaj z ostalimi društvi v kraju oblikujejo prijetno popestritev sodobnega vsakdana.

Kraji v Krajevni skupnosti Ivančna Gorica: Gorenja vas, Ivančna Gorica, Malo Črnelo, Malo Hudo, Mleščevo, Mrzlo Polje, Spodnja Draga, Stranska vas ob Višnjici, Škrjanče, Veliko Črnelo in Vrhpolje pri Šentvidu.

TD Ivančna Gorica
M: 041 429 491