Kranjska čebela

Leta 1857 je dr. Philip Rotzhschütz, oče Emil Rotschütza, v članku z naslovom Aus Unterkrain (Z Dolenjske) zapisal: »Obstaja pa ena pridna in utrjena čebela, taka je kranjska.«

Kranjska čebela, ki jo imenujemo še kranjica, kranjska sivka ali le sivka, je dobila ime po deželi Kranjski, v katero je spadalo tudi območje današnje Dolenjske. Na tem področju se je skozi evolucijo kranjska čebela ustalila.

Slovenski čebelarji smo nanjo upravičeno ponosni, saj jo odlikujeta mirnost in pridnost. Prav zaradi svojih dobrih lastnosti je sivka priljubljena tudi izven slovenskih meja.

Emil Rotschütz ‎(1836-1909)

Emil Rotschütz je veljal za enega najpomembnejših evropskih čebelarskih strokovnjakov svojega časa. Bil je čebelar, izjemen trgovec in izobraženec, ki je zaslužen za prepoznavnost in razširjenost naše kranjske sivke. Ustanovil je podjetje Kranjski trgovski čebelnjak. Imel je preko tisoč panjev, mizarske in kleparske delavnicah, čebele in čebelarsko opremo pa je prodajal po celem svetu.

Emil Rotschütz je zaslužen tudi za številne članke in knjige. Številni čebelarji pri nas in po svetu so sledili njegovim naukom. Bil je med soustanovitelji prvega čebelarskega društva pri nas, veliko zaslug pa ima pri izidu prvega slovenskega čebelarskega časopisa Slovenska čebela.

S svojim delom in neposrednim širjenjem je dvignil prepoznavnost in ugled kranjske čebele in slovenskega čebelarstva. Veliko zaslug ima, da je kranjska čebela zapisana v zoološko sistematiko medonosnih čebel.

Krožna pot

Vas popelje skozi vseh dvanajst biserov občine Ivančna Gorica. Ne glede na kakšen način jo boste ubrali, boste ob tem lahko uživali v prijetnem valovanju naše krajine, spoznavali naše znamenitosti in se mogoče vendarle prepustili že pozabljenim občutkom domačnosti iz časa vašega otroštva.

Več

Jurčičeva pot

Jurčičeva pot je pohodniška pešpot, poimenovana po pisatelju Josipu Jurčiču, ki poteka v dveh odsekih: od Višnje Gore do Muljave in od Muljave do reke Krke. Dolga je 15 km, povprečen pohodnik pa jo prehodi v treh urah.

Več

Dom kranjske čebele

Kranjska čebela je svoje ime in svetovno popularnost med čebelarji pridobila predvsem z delovanjem Emila Rotschutza ‎(1836 – 1909) iz Podsmreke pri Višnji Gori.

Več