Vas Sobrače leži ob zgornjem toku Temenice in regionalni cesti, ki povezuje Dolenjsko z Zasavjem. Istoimensko krajevno skupnost obsegajo še vasi Pusti Javor, Sela pri Sobračah in Vrh pri Sobračah.
Kraj se prvič pisno omenja med leti 1220 in 1250 v zvezi s stiško posestjo. Legenda o nastanku imena vasi sega v čas, ko so Turki preko Bogenšperka želeli prepeljati orožje iz Dolenjske v Zasavje. Zaradi hudega klanca in močvirnatih tal so se konji začeli pogrezati in konjeniki so začeli obračati konje nazaj z ukazovanjem »so-brač«.
Podružnična cerkev sv. Andreja stoji na gričku južno nad vasjo. V gozdu na sedlu hriba, jugovzhodno od sobraške cerkve pa leži »Pintarjeva kapelica«, oltar v njej je restavriral ljudski rezbar in mlinar Anton Lokar. V kraju deluje bife, ribogojnica, nekaj večjih kmetij in zelo dejavno gasilsko društvo.
Pod vasjo Javorje izvira reka Temenica, dolenjska ponikalnica, ki se do svojega izliva v Krko kar dvakrat zgubi v podzemlje.

Lokalni kontakt
T: 031 350 684