Temeniško dolino zaznamuje blagi tok Temenice, ki kot potok priteče izpod bližnjega Valvazorjevega Bogenšperka. Številni mlini na Temenici in pritoku Bukovici so nekdaj krojili življenje mnogih družin, danes pa je živ le še Grilov mlin v Čagoščah. Na čase ropota mlinskih koles spominjajo stope in mlinski kamni, ki jih je dal postaviti domačin Tone Kozlevčar, eden od pobudnikov Tabora slovenskih pevskih zborov.
Tu so doma prvi dolenjski vinogradi na Čagoški gori in na Debelem hribu. V neokrnjenem naravnem okolju se razvijata izletniški in kmečki turizem, Gornji Vrh pa je priljubljena razgledna točka.
Del bogate kulturne dediščine so podružnične cerkvice v Pungertu, Bukovici in Šentjurju ter kapela v Čagoškem Vrhu.
Razgibano krajevno življenje oblikujejo kulturno, gasilsko in športno društvo, ter vinogradniško-sadjarsko turistično društvo in konjeniško društvo.

Lokalni kontakt
T: 041 320 287