GPS koordinate: 45°58’08″ / 14°52’53″

Krajevna skupnost Temenica je najtesneje povezana z istoimensko reko. Od nekdanje mlinarske obrti, ki je preživljala ljudi v teh krajih, je danes ohranjen le še Grilov mlin na Bukovščici, kjer meljejo najboljšo ajdovo moko daleč naokoli. Na čase ropota mlinskih koles še danes spominjajo stope in mlinski kamni, ki jih je pred tamkajšnjo podružnično šolo dal postaviti domačin Tone Kozlevčar, eden od pobudnikov Tabora slovenskih pevskih zborov, dolgoletni član Slovenskega okteta ter ustanovitelj Ribniškega okteta. V spomin nanj danes pred šolo stoji tudi njegov doprsni kip avtorja Bojana Štineta, po njem pa se imenuje tudi pohodniška Kozlevčarjeva pot.

Tu so doma prvi dolenjski vinogradi na Čagoški gori in Debelem hribu, v neokrnjenem naravnem okolju se razvijata, vinogradniški,  izletniški in kmečki turizem. Del bogate kulturne dediščine so podružnične cerkvice v Pungertu, Bukovici in Šentjurju ter kapela na Čagoški gori. Razgibano krajevno življenje oblikujejo kulturno, gasilsko, športno, vinogradniško-sadjarsko turistično društvo ter konjeniški klub.

Kraji v Krajevni skupnosti Temenica: Bratnice, Breg pri Temenici, Bukovica, Čagošče, Dolenja vas pri Temenici, Male Dole pri Temenici, Praproče pri Temenici, Pungert, Radanja vas, Šentjurje, Temenica, Velike Dole pri Temenici in Videm pri Temenici.

Lokalni kontakt
T: 041 320 287