Letališče Šentvid pri Stični

Kaj vse lahko doživite na letališču v Šentvidu pri Stični?

  • Letalski klub Šentvid izvaja panoramske polete za obiskovalce.
  • Letalski klub Šentvid ponuja šolanje pilotov. Člani kluba si izposojajo klubsko letalo in uživajo v letenju. Pilot je lahko prav vsak! 🙂
  • Padalska šola Paranoja organizira padalsko šolo.
  • Organizacija Prosti pad izvaja tandemske skoke (predvsem za obiskovalce in turiste) in padalske skoke (za padalce z licenco).
  • V klubu občasno izvajajo tudi modelarske aktivnosti za najmlajše, ki se navdušujejo nad letenjem.
  • Prostor za vzletišča je na voljo za organizacijo različnih sejmov in prireditev.

Dodatne informacije
T: +386 (0)40 171 071
E: info@lk-sentvid.com
SPLETNA STRAN: https://www.lk-sentvid.com/
FB: Letalski klub Šentvid pri Stični