Šolski muzej

Na Osnovni šoli Stična že vrsto let pri pouku in različnih interesnih dejavnostih posvečajo veliko pozornosti zbiranju in ohranjanju šolskih knjig, zvezkov in pripomočkov, ki so jih nekoč pri pouku uporabljali naši predniki. Predmete so pridno zbirali in tako je leta 1995 na Muljavi nastala prva »stara učilnica«, ki obiskovalca popelje v čase, ko še niso poznali internetne povezave in ne centralne kurjave. Muzej si lahko ogledate le po predhodni najavi.

Informacije

Osnovna šola Stična, Podružnična šola Muljava

Muljava 3, 1295 Ivančna Gorica

T: 01 7876 369

E: polona.strmole@os-sticna.si