Naše spletne strani uporabljajo običajne piškotke (cookie), ki vam in nam pomagajo pri tekoči navigaciji in statistični obdelavi. V primeru, da teh piškotkov ne sprejemate, strani ne ogledujte.

*

Varovanje osebnih podatkov

Zagotavljamo vam, da bomo vse podatke o vas, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 86/2004, 113/2005).
Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.
Kadar nam boste posredovali vaše podatke, bomo le te uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo nikoli zlorabili, vam pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti.

Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.
Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Zagotavljamo vam, da bo dostop do vaših podatkov po izpolnitvi namena blokiran.
Vaše osebne podatke, ki ste jih posredovali pri vpisu ali pozneje, lahko kadarkoli preverite, naknadno spremenite ali izbrišete tako, da pošljete zahtevo.

Zagotavljamo vam, da bomo na vašo pisno zahtevo, naslovljeno na navedeni naslov:
omogočili vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas, ter njihovo prepisovanje;
posredovali izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas;
posredovali seznam, kateri osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo na vas, komu, kdaj in na kakšni podlagi, so bili v skladu s tretjim odstavkom 22. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani;
omogočili vpogled v vire, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o uporabniku vsebuje zbirka osebnih podatkov in metodo obdelave;
dopolnili oziroma popravili osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni;
izbrisali osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

*

Temeljno pravno obvestilo

Omejitev odgovornosti

Spletne strani prijetnodomace.si so oblikovane z namenom omogočiti splošne informacijo o nas, naših storitvah ter o našem delovanju širše.

S potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poizkušamo zagotavljati točnost in ažurnost podatkov vsebovanih na teh spletnih stranih, vendar ne prevzemamo nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Občina Ivančna Gorica ali RKKO niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Spletne strani prijetnodomace.sii vsebujejo tudi povezave s spletnimi stranimi tretjih oseb. Občina Ivančna Gorica in RKKO ne prevzemata odgovornosti za spoštovanje zasebnosti in vsebino takih spletnih strani niti ne za pravilnost in točnost podatkov na spletnih straneh tretjih oseb.

Pridržujemo si pravico, da spremenimo vsebino naših spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Občina Ivančna Gorica in RKKO ne prevzemata odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Zaščita avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine

Informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko (brez sklenjenega drugačnega pisnega dogovora z Občino Ivančna Gorica ali RKKO d.o.o.) shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo vsebovati navedbe o avtorskih ali drugih pravicah (vir podatkov mora biti vidno označen, podatki pa morajo ostati nespremenjeni).  Podatki ali dokumenti, ki so objavljeni na teh spletnih straneh in katerih vir ni Občina Ivančna Gorica ali RKKO, ni dovoljeno nepooblaščeno razmnoževati ali razširjati. Neupravičeno spreminjanje, izbris, poškodovanje, uničenje ali kako drugače povzročena neuporabnost podatkov Občine Ivančna Gorica so kaznivi.

Varovanje zasebnosti

Občina Ivančna Gorica in RKKO sta pripravila to izjavo, ki izkazuje našo zavezanost varovanju zasebnosti. V nadaljevanju opisujemo naš sistem zbiranja in širjenja informacij za naše spletne strani. Kontaktne informacije uporabljamo za vzpostavitev stika z obiskovalcem, kadar je to potrebno. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene ter jih ne razkrivamo tretjim strankam. Vaš IP-naslov bi uporabili pri ugotavljanju težav s strežnikom in urejanju spletne strani.