Dobrodošli nazaj v svet vašega otroštva.

Katalog turistične ponudbe 2023

Prelistaj katalog

Catalogue of the tourist offer 2023

View the catalogue

Slovenijo bo v letošnjem letu zaznamoval prvi slovenski romanopisec, Josip Jurčič.

Več

Jurčičeva domačija

Muljava nam je podarila enega izmed najpomembnejših slovenskih literarnih biserov, Josipa Jurčiča.

Več

Hiša kranjske čebele

Kranjska čebela je dobila ime po deželi Kranjski, v katero je spadalo tudi območje današnje Dolenjske.

Več

Krška jama z izvirom reke Krke in Reka ljubezni

Reka Krka izvira severno od vasice Gradiček, le 1 km stran od vasi Krka, jama pa leži nad njenim izvirom, le nekaj korakov višje.

Več

Cistercijanski samostan Stična

Cistercijanski samostan ali opatija Stična je najstarejši samostan na slovenskem ozemlju.

Več

Muzej krščanstva na Slovenskem

Muzej krščanstva na Slovenskem je svoj dom našel znotraj zidov samostana Stična, najstarejšega še delujočega samostana pri nas.

Več

Slap Višnjice in slap Kosce

Slap potoka Kosce se nahaja v prostranih gozdovih, ki jih vidimo ob dolenjski avtocesti.

Več

Jurčičev pohod

Zamisel o Jurčičevi poti, ki pohodnike popelje od Višnje Gore do Muljave, se je prvič porodila ob 150. obletnici rojstva prvega slovenskega romanopisca, Josipa Jurčiča.

Več

Razgledne točke

Obolno, Korinjski hrib, Gradišče nad Stično, Pristava nad Stično, Polževo in Bovljek.

Več

Prijetno domače novice

Projekti
14. septembra, 2020

Gozdna Doživljajska Učna Pot s Plezalno Steno

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« Cilj: C 3.2.1: Ohranjanje endogenih potencialov območja ter povezovanje med podeželjem in mestom (urbanimi območji) Ukrep: U 3.2.: Ohranjanje naravne in kulturne dediščine s spodbujanjem povezovanja podeželja in urbanih središč Operacija GOZDNA DOŽIVLJAJSKA UČNA POT S PLEZALNO STENO je skladna s strateškimi usmeritvami PRP 2014–2020 in OP EKP 2014–2020 ter s tem sledijo prednostnim nalogam politike razvoja podeželja, horizontalnim ciljem EU, ob enem pa so usklajeni z ostalimi razvojnimi politikami…
Projekti
22. avgusta, 2020

Operacija Inovativnost, Znanje, Združevanje in Izobraževanje za Vzpon turistične ponudbe skupaj z Jurčičem (Jurčičev IZZIV)

O operaciji Jurčičev IZZIV Na prvem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK V LETU 2019 – EKSRP, je bila potrjena operacija z naslovom Inovativnost, Znanje, Združevanje in Izobraževanje za Vzpon turistične ponudbe skupaj z Jurčičem (krajše: Jurčičev IZZIV). Sodelujoči: Prijavitelj:  Zavod prijetno domače Partnerja: Turistično društvo Muljava in Petra Peunik Okorn s.p Trajanje operacije: Operacija bo trajala 24 mesecev in bo izvedena v treh fazah. Povzetek…
Projekti
9. februarja, 2020

Operacija Razvoj in vzpostavitev sistema trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov (RAST)

O operaciji Razvoj in vzpostavitev sistema in trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov Na prvem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK V LETU 2018 – ESRR je bila potrjena tudi operacija z naslovom Razvoj in vzpostavitev sistema in trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov (krajše: RAST), ki jo je prijavil Zavod Prijetno domače. Sodelujoči: Prijavitelj:  Zavod Prijetno domače Partnerja: Ecetera, družba za integrirane tržne komunikacije, d.o.o.…