Dobska uvala s ponori Šentpavelščice

Dobska uvala je netipična kraška kotanja med Dolenjskim podoljem in Suho krajino in je zanimiva po tem, da se je na stiku vododržnega dolomita in prepustnega apnenca razvil t. i. kontaktni ali stični kras. Posebnost tega območja je ta, da se vode ob večjih nalivih razlijejo in poplavijo uvalo. Sprehodite se čez vas in poskusite najti še enojne kozolce.