Vidna identiteta kot temelj, simbol in gonilo razvojnih načrtov občine Ivančna Gorica

Dne 11.11.2011 ob 11. uri se je rodila nova vsebinska in vidna podoba občine Ivančna Gorica ter njenih 12 destinacij. Projekt zaznamuje začetek novega pristopa v razvojnih potezah in hkrati učinkuje kot temelj inovativne in jasne identitete občine.

V sklopu nove identitete občine je zasnovan in rešen sistem vidne podobe občine. Elemente tega sistema si lahko ogledate in po želji uporabite s pomočjo spodnjih povezav. Edina pogoja pri reprodukciji sta nespreminjanje vsebin in vidna navedba: © Občina Ivančna Gorica, Robert Kuhar Korporativno Oblikovanje

Znamka občine (glava sistema vidne podobe) –
PDF
Logo –
PDF , EPS
Občinski venček –
PDF
Ikonografija občinskih destinacij (podsistem) – PDF
Posamezni simboli –
PDF , EPS

Promocijska fotomotivika primerna za reprodukcije (300dpi):

Muljava –
PDF1PDF2PDF3
Krka –
PDF1PDF2PDF3PDF4PDF5
Višnja Gora –
PDF1PDF2
Stična –
PDF
Sobrače –
PDF
Ambrus –
PDF
Ivančna Gorica –
PDF
Občina Ivančna Gorica – Prijetno domače
PDF , PDF eng