Etnološka zbirka Nose

Etnološka zbirka Nose je začela nastajati na pragu novega tisočletja zaradi želje po ohranjanju starih predmetov. Je plod dolgotrajnega zbiranja in restavriranja. Ob ogledu boste prepoznali orodja in stroje, ki so služili za obdelavo polj, pri pripravi krme za živino, pripomočke ter stroje za mlatenje in čiščenje žita, obrtniško in rokodelsko orodje (pri obrteh, kot so npr. krojaštvo, čevljarstvo, mizarstvo, sadjarstvo, tesarstvo, kovaštvo) ter gospodinjske in še mnoge druge predmete.

Ogled je možen le po predhodni najavi.

Dodatne informacije
N:
Bojanji Vrh 1b

T: +386 (0)41 429 491