Skip to main content
Category

Projekti

Projekti

Gozdna Doživljajska Učna Pot s Plezalno Steno

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje« Cilj: C 3.2.1: Ohranjanje endogenih potencialov območja ter povezovanje med podeželjem in mestom (urbanimi območji) Ukrep: U 3.2.: Ohranjanje naravne in kulturne dediščine s spodbujanjem povezovanja podeželja in urbanih središč Operacija GOZDNA DOŽIVLJAJSKA UČNA POT S PLEZALNO STENO je skladna s strateškimi usmeritvami PRP 2014–2020 in OP EKP 2014–2020 ter s tem sledijo prednostnim nalogam politike razvoja podeželja, horizontalnim ciljem EU, ob enem pa so usklajeni z ostalimi razvojnimi politikami…
admin
14. septembra, 2020
Projekti

Operacija Inovativnost, Znanje, Združevanje in Izobraževanje za Vzpon turistične ponudbe skupaj z Jurčičem (Jurčičev IZZIV)

O operaciji Jurčičev IZZIV Na prvem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK V LETU 2019 – EKSRP, je bila potrjena operacija z naslovom Inovativnost, Znanje, Združevanje in Izobraževanje za Vzpon turistične ponudbe skupaj z Jurčičem (krajše: Jurčičev IZZIV). Sodelujoči: Prijavitelj:  Zavod prijetno domače Partnerja: Turistično društvo Muljava in Petra Peunik Okorn s.p Trajanje operacije: Operacija bo trajala 24 mesecev in bo izvedena v treh fazah. Povzetek…
admin
22. avgusta, 2020
Projekti

Operacija Razvoj in vzpostavitev sistema trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov (RAST)

O operaciji Razvoj in vzpostavitev sistema in trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov Na prvem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK V LETU 2018 – ESRR je bila potrjena tudi operacija z naslovom Razvoj in vzpostavitev sistema in trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov (krajše: RAST), ki jo je prijavil Zavod Prijetno domače. Sodelujoči: Prijavitelj:  Zavod Prijetno domače Partnerja: Ecetera, družba za integrirane tržne komunikacije, d.o.o.…
admin
9. februarja, 2020