Skip to main content
Projekti

Operacija Razvoj in vzpostavitev sistema trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov (RAST)

By 9. februarja, 202014 septembra, 2020No Comments

O operaciji Razvoj in vzpostavitev sistema in trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov

Na prvem javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK V LETU 2018 – ESRR je bila potrjena tudi operacija z naslovom Razvoj in vzpostavitev sistema in trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov (krajše: RAST), ki jo je prijavil Zavod Prijetno domače.

Sodelujoči:
Prijavitelj:  Zavod Prijetno domače
Partnerja: Ecetera, družba za integrirane tržne komunikacije, d.o.o. in Občinska turistična zveza Ivančna Gorica
Trajanje operacije: Operacija bo trajala 21 mesecev in bo izvedena v treh fazah.

Povzetek operacije:
Glavni poudarek projekta je ustvarjanje priložnosti za razvoj inovativnih integralnih turističnih produktov ter razvoj subjektov turističnega gospodarstva in posledično možnost za ustvarjanje novih delovnih mest znotraj sektorja. Sistem izobraževalnih delavnic je zastavljen z namenom, da spodbudi  inovativno razmišljanje in ideje ter privede do povezovanja znotraj sektorja. Pričakovani rezultat operacije so inovativni, integrirani turistični produkti  primerni za trženje doma in v tujini. Vključevanje širšega spektra turističnih ponudnikov, ki poleg gostinskih ponudnikov in posameznih atrakcij, vključuje tudi kmečka gospodinjstva, rokodelce in mojstre domače obrti, zagotavlja povezovanje znotraj sektorja in skupno promocijo.

Glavne dejavnosti:
Prva faza projekta je namenjena temeljiti analizi obstoječega stanja na področju turizma, proučitvi obstoječe ponudbe in odkrivanja prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti pri nadaljnjem razvijanju turistične ponudbe. Aktivnosti v prvi fazi bodo služile kot izhodišče za pripravo in izvedbo izobraževalnega dela operacije, ki sledi v drugi fazi. Potekala bo serija izobraževalnih delavnic, ki bo vključevala stroko s področja turizma in podjetništva in bo posredovala znanje in pridobivala ključne informacije s strani lokalnih akterjev, ki so gibalo družbenega življenja. V tej fazi je načrtovana tudi izvedba natečaja za reprezentativne spominke, ki bo vzpodbudila širšo javnost k inovativnemu razmišljanju. Tretja faza bo služila za ponovno analizo rezultatov predhodnih faz ter končni pridobitvi konkretnih turističnih proizvodov in povezav med posameznimi deležniki v turizmu. Končni produkt bo zaokrožena turistična ponudba območja, ki bo oblikovana v skladu s potrebami trga in usmerjena na potencialne obiskovalce. Pridobljeni integralni turistični produkti bodo inovativni, trajnostni, prepoznavni in reprezentativni ter primerni za trženje.

Cilji operacije:
Operacija je usklajena z deveto prednostjo osjo – Vlaganje v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, saj vsebuje aktivnosti, ki bodo pripomogle k ustvarjanju delovnih mest in spodbujanje ciljne skupine k podjetniški aktivnosti v turističnem gospodarstvu. Operacija bo pripomogla k varovanju okolja in ohranjanju narave, saj bo spodbujala ciljne skupine k trajnostni naravnanosti pri razvijanju turističnih storitev in proizvodov in posledično k ustvarjanju »zelenih« delovnih mest. Spodbujala bo tudi mlade na podjetniški poti.

Pričakovani rezultati operacije:

  • Povečanje števila zaposlenih v turizmu
  • Analiza trenutne turistične ponudbe območja
  • 4 delavnice za spodbujanje podjetnikov in turističnih ponudnikov za razvoj in oblikovanje izdelkov povezanih z lokalnimi posebnostmi ali kulturo in naravno dediščino
  • Zbor turističnih in gostinskih ponudnikov
  • 10 novih reprezentativnih spominkov
  • Oblikovanje mreža turističnih ponudnikov
  • 5 novih, integriranih turističnih produktov
  • Vzpostavljen sistem trženja in spletni katalog turistične ponudbe.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

»Sofinanciranje s sredstvi EU – Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 39.843,10 EUR.«

»Sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko v višini 9.960,77 EUR.«

www.eu-skladi.si

Občinska turistična zveza
Ivančna Gorica