Muljava nam je podarila enega izmed najpomembnejših slovenskih literarnih biserov, Josipa Jurčiča. Tu je preživljal mladostna leta in pozneje v literarnih podobah ohranil utrip svojega časa in poteze ljudi. S svojimi deli je postavil trdne temelje slovenskemu pripovedništvu; napisal je prvi slovenski roman Deseti brat, prvo slovensko tragedijo Tugomer, vrsto daljših ter kratkih proznih pripovedi.

Jurčičeva domačija je eden redkih muzejev na prostem pri nas. Predstavlja dediščino podeželskega stavbarstva, opreme bivališč ter gospodarskih dejavnosti v tem delu Slovenije, hkrati pa je muzej vsebinsko tesno povezan z delom in življenjem pisatelja. Jurčičevo rojstno hišo je leta 1826 postavil pisateljev ded in do danes ni bila predelana. Ded je bil v Jurčičevem življenju zelo pomembna oseba, saj je  osnovo za pripovedniški dar pisatelj prejel ravno od njega.

Talni načrt domačije je značilen za osrednjo slovensko kmečko hišo 19. stoletja, sestavljeno iz petih opremljenih prostorov: veže s  črno kuhinjo in ognjiščem, »hiše», »kamre«, »štiblca« in kleti. Na severni strani pa je podaljšana za majhen hlev, nad katerim je bil včasih lesen skedenj. Danes je v tem delu predstavljeno Jurčičevo življenje in delo. Zraven hiše je pisateljev ded postavil tudi dvojni kozolec – toplar ter vodnjak.

Slovenski etnografski muzej je v letih med 1966 in 1979 domačijo dopolnil z dodatnimi poslopji iz bližnje okolice, ki so nekoč spremljala domove na Dolenjskem, in sicer s čebelnjakom, kaščo in sušilnico za lan. Ob gozdiču je muzej postavil leseno bajto – Krjavljevo kočo, ki prikazuje bivalno kulturo bajtarjev ali kajžarjev, najrevnejšega sloja prebivalstva brez zemlje.

Domačija je tudi prostor številnih kulturnih prireditev, likovnih in etnografskih razstav, kot tudi cilj Jurčičeve poti, ki vsako leto v marcu v počastitev pisateljevega rojstva na tradicionalen pohod privabi več tisoč pohodnikov. Izjemnega obiska so deležne tudi vsakoletne uprizoritve Jurčičevih del, ki jih v  naravnem amfiteatru  ob domačiji tradicionalno uprizarja domača gledališka skupina.

Aktualno dogajanje na Jurčičevi domačiji

Delavnice

Poti knjige

Projekt Poti knjige smo vzpostavili z namenom popeljati obiskovalce skozi bogato pisno zgodovino Slovencev. S tem projektom smo med seboj povezali ustanove v bližnji okolici, ki pripomorejo k ohranjanju literarne dediščine. Produkt povezovanja je knjižica z naslovom Poti knjige, ki je zasnovana kot delovni list, s pomočjo katerega obiskovalec spoznava svet pisateljev in drugih ustvarjalcev na kulturnem področju. Pri projektu sodelujemo naslednje ustanove: Grad Bogenšperk, Muzej krščanstva na Slovenskem, Jurčičeva domačija, Frančiškanski samostan Novo mesto in Trubarjeva domačija. Za 50 centov lahko pri vsaki omenjeni ustanovi kupite za obisk omenjenih ustanov, v kateri so kvizi, križanke, kaligrafske naloge, naloge za preverjanje znanja ipd.

Delovni čas
Vrata Jurčičeve domačije so odprta od 1. marca do 1. decembra.
Ogledi muzeja na prostem potekajo vsako polno uro, in sicer:
TOREK‒SOBOTA: 11.00‒17.00,
NEDELJA IN PRAZNIKI: 12.00‒17.00.

 

Dodatne informacije
Jurčičeva domačija
Muljava 11, 1295 Ivančna Gorica
T: +386 (0)41 686 382
E: jurcic@prijetnodomace.si