Muljava nam je podarila enega izmed najpomembnejših slovenskih literarnih biserov, Josipa Jurčiča. Tu je preživljal mladostna leta in pozneje v literarnih podobah ohranil utrip svojega časa in poteze ljudi. S svojimi deli je postavil trdne temelje slovenskemu pripovedništvu; napisal je prvi slovenski roman Deseti brat, prvo slovensko tragedijo Tugomer, vrsto daljših ter kratkih proznih pripovedi.

Jurčičeva domačija je eden redkih muzejev na prostem pri nas. Predstavlja dediščino podeželskega stavbarstva, opreme bivališč ter gospodarskih dejavnosti v tem delu Slovenije, hkrati pa je muzej vsebinsko tesno povezan z delom in življenjem pisatelja. Jurčičevo rojstno hišo je leta 1826 postavil pisateljev ded in do danes ni bila predelana. Ded je bil v Jurčičevem življenju zelo pomembna oseba, saj je  osnovo za pripovedniški dar pisatelj prejel ravno od njega.

Talni načrt domačije je značilen za osrednjo slovensko kmečko hišo 19. stoletja, sestavljeno iz petih opremljenih prostorov: veže s  črno kuhinjo in ognjiščem, »hiše», »kamre«, »štiblca« in shrambe. Na severni strani pa je podaljšana za majhen hlev, nad katerim je bil včasih lesen skedenj. Danes je v tem delu predstavljeno Jurčičevo življenje in delo. Zraven hiše je pisateljev ded postavil tudi dvojni kozolec – toplar ter vodnjak.

Slovenski etnografski muzej je v letih med 1966 in 1979 domačijo dopolnil z dodatnimi poslopji iz bližnje okolice, ki so nekoč spremljala domove na Dolenjskem, in sicer s čebelnjakom, kaščo in sušilnico za lan. Ob gozdiču je muzej postavil leseno bajto – Krjavljevo kočo, ki prikazuje bivalno kulturo bajtarjev ali kajžarjev, najrevnejšega sloja prebivalstva brez zemlje.

Domačija je tudi prostor številnih kulturnih prireditev, likovnih in etnografskih razstav, kot tudi cilj Jurčičeve poti, ki vsako leto v marcu v počastitev pisateljevega rojstva na tradicionalen pohod privabi več tisoč pohodnikov. Izjemnega obiska so deležne tudi vsakoletne uprizoritve Jurčičevih del, ki jih v  naravnem amfiteatru  ob domačiji tradicionalno uprizarja domača gledališka skupina.

Aktualno dogajanje na Jurčičevi domačiji

Ponudba na Jurčičevi domačiji

  • Klasično vodenje po muzeju na prostem, ki vključuje tudi izobraževalni film in kamišibaj (pripovedovanja zgodb ob slikah v malem lesenem odru). Obiskovalci spoznajo način življenja na vasi v 19. stoletju ter življenje in delo Josipa Jurčiča.
  • Interaktivna vodenja po muzeju na prostem za šolske skupine in družine z otroki.
  • Razstava Od Pajžbarjeve bajte do muzeja in naprej, ki je bila zasnovana iz strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine, v sodelovanju z Zavodom Prijetno domače in oblikovalko Mojco Seliškar.

Dogodki na Jurčičevi domačiji

Jurčičevo leto

Dogajanju v okviru obeležitve Jurčičevega leta lahko sledite tukaj: Jurčičevo leto 2021.

OBVESTILO
Vrata Jurčičeve domačije bodo v
nedeljo 17. 04. 2022 in ponedeljek 18.04. 2022 zaprta.

Delovni čas
Vrata Jurčičeve domačije so odprta od 1. marca do 1. decembra.
Ogledi muzeja na prostem potekajo vsako polno uro, in sicer:
TOREK‒SOBOTA: 11.00‒17.00,
NEDELJA IN PRAZNIKI: 12.00‒17.00.

 

Dodatne informacije
Jurčičeva domačija
Muljava 11, 1295 Ivančna Gorica
T: +386 (0)41 686 382
E: jurcic@prijetnodomace.si