KULTURNA DEDIŠČINA

Staro mestno jedro v Višnji Gori s Hišo kranjske čebele

Hiša kranjske čebele • Srednjeveška naselbina • Višnjanski polž

Več

Jurčičeva domačija

Muljava nam je podarila enega izmed najpomembnejših slovenskih literarnih biserov, Josipa Jurčiča.

Več

Šolski muzej

Cistercijanski samostan Stična

Cistercijanski samostan ali opatija Stična je najstarejši samostan na slovenskem ozemlju.

Več

Muzej krščanstva na Slovenskem

Muzej krščanstva na Slovenskem je svoj dom našel znotraj zidov samostana Stična, najstarejšega še delujočega samostana pri nas.

Več

Enojni kozolci

Na robu vasi Dob pri Šentvidu je skupina 10 enojnih kozolcev, ki so bili zgrajeni iz betonskih stebrov v sedemdesetih in osemdesetih letih 20. stoletja na mestu starejših lesenih, ki so bili še kriti s slamo.

Več

Etnološka zbirka Nose

Etnološka zbirka Nose je začela nastajati na pragu novega tisočletja zaradi želje po ohranjanju starih predmetov.

Več

Ilirska in rimska preteklost

Virsko mesto (Cvinger) • Rimska cesta in rimski miljnik v središču Ivančne Gorice • Villa rustica

Več

Cerkve in kapele