Vabljeni na literarni večer z naslovom Beremo Jurčiča v jezikih sveta! Odlomke Jurija Kozjaka bomo v različnih jezikih sveta prebirali v amfiteatru  pred Srednjo šolo Josipa Jurčiča. (V primeru slabega vremena, bo dogodek v avli Srednje šole Josipa Jurčiča)

 

TERMIN

26. maj 2021 ob 19. uri

ORGANIZATOR IN SODELUJOČI

OŠ Stična, OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični in SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica

Pri pripravi in izvedbi dogodka so nam pomagali: Cistercijanska opatija Stična, Zavod Prijetno domače in Občina Ivančna Gorica,  Knjižnica Ivančna Gorica, JSKD Ivančna Gorica in dr. Mihael Glavan.

KONTAKT

Dragica Šteh

»Bili so pri nas na Slovenskem nekdaj drugi in drugačni časi.

Ko bi bilo mogoče, da pride kdo naših pradedov z onega sveta,

težko bi spoznal spremenjenih vnukov in lastne svoje domovine.«

Josip Jurčič, Jurij Kozjak