Dr. Matjaž Lunaček ima dolgoletne izkušnje pri delu z ljudmi na področju psihiatrije in zaključen študij primerjalne književnosti. Josipa Jurčiča označuje kot izjemnega poznavalca človekove narave, ki se izpričuje v njegovih literarnih delih. Poseben poudarek predavanj  bo na likih očetov in sinov, zdravnika ter na medčloveških odnosih, ki jih krojita ljubezen in sovraštvo.

 

TERMINI IN LOKACIJA

  • 2. 6. 2021 ob 18. uri: Jurčič o strasteh (psihološka slika Jurčičevih junakov), dvorana Mestne knjižnice Grosuplje
  • 23. 6. 2021 ob 18. uri: Očetje in sinovi v Jurčičevem opusu
  • zadnje dni avgusta ali v začetku septembra : Liki zdravnikov v Jurčičevih delih

LOKACIJA

Knjižnica Grosuplje

ORGANIZATOR IN SODELUJOČI

Mestna knjižnica Grosuplje in dr. Matjaž Lunaček

KONTAKT

Roža Kek, v. d. direktorica
T: +386 (0)51 320 822
E: roza.kek@knjiznicagro.si

Prvi slovenski roman, Deseti brat