Anton Drab je knjižnici v Ivančni Gorici zapustil zbirko zbranih domoznanskih dokumentov, zapisov, knjig in predmetov. V prostorih Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični smo razširili knjižnične prostore in slavnostno otvorili domoznansko sobo, kjer je spravljen velik del domoznanske zbirke. Soba je v prvi vrsti namenjena šolskim obiskom za osvajanje pojma domoznanstvo, spoznavanja domačih avtorjev in zbirateljev ter krepitvi lokalne samozavesti.

TERMIN

3. maj 2021, ob 140. obletnici Jurčičeve smrti

ORGANIZATOR IN SODELUJOČI

Knjižnica Ivančna Gorica

KONTAKT

E: ksenija.medved@gmail.com

T: +386 (0)31 707 978