Skip to main content
Prijetno domače novice

Projekt RAST – analiza trenutne turistične ponudbe v občini Ivančna Gorica

By 23. aprila, 202022 avgusta, 2020No Comments

V mesecu februarju in marcu 2020 je na območju občine Ivančna Gorica v sklopu projekta RAST (Razvoj in vzpostavitev sistema trženja enostavnih in integralnih turističnih produktov) potekala analiza obstoječe turistične ponudbe v občini. Anketiranih je bilo 112 turističnih ponudnikov.

Od teh se z gostinstvom, slaščičarstvom, strežbo, peko, cateringom ukvarja nekaj manj kot 40 % anketirancev, z organizacijo dogodkov 17 %, s kmetijstvom, pridelavo in predelavo hrane 14,3 %, ostali pa se ukvarjajo s ponujanjem doživetij (7,1 %), turističnih kapacitet (7,1 %), s promocijo in spodbujanjem turizma (6,2 %), oddajo prostora (2,7 %), z vzrejo živali (2,7 %), z domačo obrtjo (0,8 %), z ekološkim kmetijstvom (0,9 %) ter ostalo ponudbo. Kar 80 % anketirancev posluje že več kot 5 let, tako da svoje storitve ponujajo že dalj časa. Turistični ponudniki ponujajo 348 standardnih ležišč ter dodatno 30 ležišč na kozolcu in 10 ležišč na senu. V občini imamo tudi 4 postajališča za avtodome (Kmetija Čož, Pristava nad Stično, Kmetija Grofija in Zlati Polž iz Višnje Gore).

Večina turističnih ponudnikov govori angleško, hrvaško, nemško, nekaj jih govori italijansko, albansko, rusko, poljsko, francosko in špansko. Svojo dejavnost v največji meri promovirajo od ust do ust, preko Facebooka, svojih spletnih strani in preko promocijskega gradiva, nekateri za svojo promocijo uporabljajo plakate, lokalni časopis, označevalne table, promovirajo pa se tudi na sejmih.

V drugem delu anketnega vprašalnika nas je zanimala povezanost in sodelovanje med turističnimi ponudniki znotraj in zunaj občine. Ugotovili smo, da se ponudniki zelo dobro povezujejo z lokalnim okoljem in z drugimi turističnimi ponudniki znotraj občine. Pripravljenost za sodelovanje in povezovanje je med turističnimi ponudniki, ki se še ne povezujejo, visoko (70 % ponudnikov), na splošno pa si vsi ponudniki želijo še več sodelovanja z Občino in Zavodom Prijetno domače.

V tretjem delu anketnega vprašalnika nas je zanimalo splošno stanje turizma v občini. Ponudniki podpirajo razvoj trajnostnega, izletniškega, športno-rekreacijskega, kmečkega in verskega turizma.

Kot prednost za razvoj turizma v občini Ivančna Gorica izpostavljajo: naravne vrednote, razglede, lokalno, ekološko pridelano in predelano hrano, individualen in prijazen pristop ter organizacijo dogodkov in prireditev. Turistični ponudniki na področju turizma najbolj pogrešajo sodelovanje in povezovanje, dodatne namestitvene kapacitete, turistično-informacijski center, označevalne table in skupno promocijo.

Glavne turistične atrakcije, ki jih turistični ponudniki izpostavljajo so: Samostan Stična, izvir reke Krke in Krška jama, Jurčičeva domačija, Višnja Gora, obeležje kranjske čebele in bodoča Hiša kranjske čebele, Slapovi Kosce, Cvinger, Mestno kopališče Višnja Gora in Turistična vas Pristava.

Po besedah ponudnikov občino obišče največ družin, posameznikov, upokojencev ter parov. Obiskovalcem je najbolj všeč neokrnjena narava, gostoljubnost, številne kulturne znamenitosti in domača hrana. Dodatno povprašujejo po dobrih gostiščih, po namestitvah in naravnih ter kulturnih vrednotah, po športno-rekreacijski ponudbi.

V prihodnosti želijo turistični ponudniki povečati namestitvene kapacitete, razvijati športno-rekreacijski in doživljajski turizem, se povezovati ter sodelovati. Želijo si pridobiti nova znanja s področja tujih jezikov, marketinga, kulinarike ter organizacije dela.

Z analizo odgovorov lahko sklenemo naslednje:

  1. Turistični ponudniki se najbolj povezujejo s svojim lokalnim okoljem in z drugimi turističnimi ponudniki znotraj občine, želijo pa si še več aktivnega povezovanja in sodelovanja z Občino, Zavodom Prijetno domače in s turističnimi ponudniki izven občine Ivančna Gorica.
  2. Turistični ponudniki podpirajo razvoj trajnostnega, športno-rekreacijskega in doživljajskega turizma.
  3. V občini Ivančna Gorica primanjkuje: večje število namestitvenih kapacitet, turistično-informacijski center ter skupna ponudba in promocija turizma.
  4. Občina Ivančna Gorica ponuja svojim obiskovalcem ogled številnih naravnih in kulturnih znamenitosti, dobro domačo hrano, individualen pristop, gostoljubnost in domačnost ter številne prireditve in dogodke.
  5. Ciljne skupine obiskovalcev občine Ivančna Gorica so: družine, posamezniki, pari in upokojenci.

Zaključimo lahko, da se večina anketiranih zaveda, da je za boljši jutri vseh potrebno aktivno sodelovanje in povezovanje med posameznimi turističnimi ponudniki, oblikovanje skupnih turističnih produktov ter njihovo trženje znotraj občine in tudi širše.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

www.eu-skladi.si

Občinska turistična zveza
Ivančna Gorica