Skip to main content

V četrtek, 20. 5. 2021, je preko spleta v okviru Zavoda Prijetno domače in projekta RAST potekal Zbor turističnih in gostinskih ponudnikov s prof. dr. Janezom Bogatajem. Na zboru je udeležence nagovoril župan Dušan Strnad in direktorica Zavoda Prijetno domače Maja Lampret. Oba sta poudarila, da je kulinarika zelo pomemben element v turistični ponudbi. Kot vodja projekta sem na kratko predstavila aktivnosti, ki so potekale v okviru projekta RAST, ki se počasi zaključuje. Na 3. Zboru turističnih in gostinskih ponudnikov je bila tema predavanja gastronomija in kulinarika našega območja.

Letošnje leto je Slovenija razglašena kot Evropska gastronomska regija 2021, katere ambasador je tudi prof. dr. Janez Bogataj, kateremu je kulinarika našega območja zelo blizu. Ravno je izšla njegova nova knjiga »Kolikor gričev, toliko okusov«, v kateri opisuje tipično kulinariko Dolenjske. Dr. Bogataj nam je podal nekaj iztočnic, na podlagi katerih lahko v prihodnje gradimo našo kulinarično zgodbo. Po predavanju sta nam tradicionalne jedi predstavili tudi članici Društva podeželskih žena Ivanjščice, Mateja Žaren in Marijeta Meglen. S svojo predstavitvijo sta popestrili dogodek in nam predstavili jedi, ki jih že ponujajo na različnih prireditvah in v gostinski ponudbi Izletniškega turizma Okorn.

Dogodek smo zaključili z gajbico presenečenja za dr. Bogataja. Gajbico z lokalnimi dobrotami smo razvili skupaj z Domačijo Grofija in jo na dom pripeljali vsem udeležencem dogodka. Na omenjen način smo izvedli pogostitev udeležencev zbora. Vse bolj se zavedamo pomena lokalno pridelane in pripravljene hrane, ki je zanimiva tudi za naše obiskovalce in upamo, da bomo v prihodnje razvijali skupno tradicionalno kulinarično ponudbo in jo ponudili našim obiskovalcem.

 

Katja Klemenčič,

vodja projekta RAST

Zavod Prijetno domače

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«.

www.eu-skladi.si